logo

Các loại dầu và chất béo thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm, công nghiệp

Chứng nhận IMO CONTROL

 

 

 

IMO là một tổ chức của Thụy Sỹ, cung cấp cho bạn các dịch vụ kiểm soát chất lượng đáng tin cậy và chứng nhận cho các sản phẩm sinh thái thân thiện với môi trường đạt tiêu chuẩn hữu cơ.
IMO chứng nhận cho các lĩnh vực từ nông nghiệp nuôi trồng thủy sản đến lâm nghiệp, mỹ phẩm và dệt may, họ cung cấp và phát triển các giải pháp thực sự để tạo sự khác biệt cho chất lượng sản phẩm.
IMO tạo ra sự tự tin, đó là sự thiết lập tính trung thực giữa hai bên, một bên sản xuất sản phẩm chất lượng cao bền vững và bên khác sẽ mua chúng. Mục đích chính không chỉ là chất lượng sản phẩm  mà trên hết với tất cả những người tham gia vào dự án họ sẽ tôn trọng và hiểu biết về văn hóa của nhau, IMO đang tạo ra quan điểm cho một tương lai bền vững.