logo

Các loại dầu và chất béo thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm, công nghiệp

Chứng nhận USDA

 

USDA (United States Department of Agriculture ): Bộ nông nghiệp Hoa Kỳ -cơ quan chính phủ thực thi các tiêu chuẩn về hữu cơ. CCOF và QAI chỉ là hai trong số hơn 50 cơ quan chứng nhận vật liệu theo NOP (chương trình hữu cơ quốc gia) cho USDA. Những cơ quan này chỉ chứng nhận các sản phẩm thực phẩm và mặc dù nhiều sản phẩm thực phẩm có thể được sử dụng để chăm sóc da, cơ thể và tóc (ví dụ: mật ong, muối biển, oải hương), có nhiều thành phần tự nhiên và hữu cơ không được USDA công nhận bởi vì chúng không được coi là thực phẩm. USDA yêu cầu một tiêu chuẩn hữu cơ rất nghiêm ngăt. Các sản phẩm phải chứa 95% thành phần hữu cơ mới được sử dụng logo của họ. Ngoài ra, cơ quan này cũng không cho phép sử dụng các chất bảo quản tổng hợp và hầu hết các thành phần hóa học khi chế biến.