logo

Các loại dầu và chất béo thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm, công nghiệp

Chứng nhận NATRUE

 

 

 

 

Natrue là tiêu chuẩn phi lợi nhuận của Châu Âu (EU) thành lập bởi các hãng sản xuất mỹ phẩm hữu cơ của Đức.  Natrue tạo ra hệ thống tiêu chuẩn 3 sao để phân biệt "Mỹ phẩm tự nhiên" với "Mỹ phẩm tự nhiên chứa thành phần hữu cơ" và "Mỹ phẩm hữu cơ". Natrue Organic Cosmetics yêu cầu sản phẩm phải chứa 95% các thành phần nông nghiệp nuôi hữu cơ thì được chứng nhận là "Mỹ phẩm hữu cơ". Natrue Natural Cosmtics with Organic Portion yêu cầu sản phẩm phải chứa 70% thành phần từ nông nghiệp nuôi hữu cơ và các thành phần còn lại phải là tự nhiên. Tối đa 5% -15% (tùy thuộc vào dòng sản phẩm) thành phần có thể là các chất tổng hợp nằm danh mục cho phép của Natrue. Natrue Natural Cosmetics yêu cầu toàn bộ thành phần phải là tự nhiên nhưng không bắt buộc phải có thành phần là hữu cơ thì được chứng nhận là "Mỹ phẩm tự nhiên".